Различни видове дървета в китайска живопис

бор

Китайска живопис : бор

ела

Китайска живопис : ела

явор

Китайска живопис : явор

върба

Китайска живопис : willowe

кедър

Китайска живопис : кедър

бамбук

Китайска живопис : бамбук

тръстика

Китайска живопис : тръстика

трева

Китайска живопис : трева