Chinese Урок 2 : синтез на лексиката

老师 lǎoshī : Преподавател , учител

同学 tóngxué : Ученик , съученик

men : Множествено число

我们 wǒmen ние

你们 nǐmen : ви

他们 tāmen : те

: Също така, прекалено

qǐng : Покани , моля

zuò : седни

不客气 bú kèqi : пак заповядай

对不起 duìbùqǐ съжалявам

没关系 méi guānxi това е нищо , това няма значение

← Предишна страница - резюме - Следваща страница →