Оригами от портфейла плик

Тук са различните етапи за постигане на оригами на портфейла плик:

Оригами от портфейла плик