Origami z gingko listy

Zde jsou různé etapy , aby bylo dosaženo origami z ginkgo list :

Origami z gingko listy

Toto origami navrhl(a) Fumiaki Shingu