Origami jednoduchého obalu

Zde jsou různé etapy, aby bylo dosaženo origami jednoduchých obálky:

Origami jednoduchého obalu