Origami košile

Zde jsou různé etapy , aby bylo dosaženo origami košile :

Origami košile

Toto origami navrhl(a) Fumiaki Shingu