Origami rukavic

Zde jsou různé etapy , aby bylo dosaženo origami rukavic :

Origami rukavic

Toto origami navrhl(a) Fumiaki Shingu