Origami skákání žáby

Zde jsou různé etapy , aby bylo dosaženo origami skákání žáby :

Origami skákání žáby

Toto origami navrhl(a) Fumiaki Shingu