Origami z hroch

Zde jsou různé etapy , aby bylo dosaženo origami z hroch :

Origami z hroch

Toto origami navrhl(a) Fumiaki Shingu