Σύννεφο και το νερό με τη γραμμή στην κινεζική ζωγραφική

Σύννεφο και νερό

Κινεζική ζωγραφική : σύννεφο και το νερό

καταρράκτης

Κινεζική ζωγραφική : καταρράκτες