אוריגמילסל

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של סל :

אוריגמילסל

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu