אוריגמי של תיבת ראש הכלב

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תיבת ראש הכלב :

תרשים של אוריגמי של תיבת ראש הכלב

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu