אוריגמי של אוהד

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של אוהד :

אוריגמי של אוהד

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu