אוריגמי של קערה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי קערה :

אוריגמי של קערה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu