אוריגמי של תיבת חתול

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תיבת חתול :

אוריגמי של NOx החתול

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu