אוריגמי של כלב התיבה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תיבת כלב :

אוריגמי של תיבת כלב

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu