אוריגמי חולצה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי חולצה :

אוריגמי חולצה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu