אוריגמי של חליפה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של חליפה :

אוריגמי של חליפה, שלב 1

אוריגמי של חליפה, שלב 2

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu