אוריגמי של חצאית

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי חצאית :

אוריגמי של חצאית

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu