אוריגמי של טבעת

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של טבעת :

אוריגמי של טבעת

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu