אוריגמי של נעליים

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של נעליים :

אוריגמי של נעליים

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu