אוריגמי של סיכת פרח

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של סיכת פרח :

אוריגמי של אוריגמי סיכת פרח, שלב 1 .

אוריגמי של אוריגמי סיכת פרח, שלב 2 .

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu