אוריגמי של ספורט

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של ספורט :

אוריגמי של ספורט, שלב 1

אוריגמי של ספורט, שלב 2

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu