אוריגמי של עניבה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי עניבה :

תרשים של עניבה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu