אוריגמי תיק

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תיק :

אוריגמי תיק

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu