בסיס של אוריגמי

אוריגמי לעתים קרובות יש בסיסים של foldings הנפוץ. מספר מסוים של דיאגרמות מתחילבסיס ישירות. זה הכרחי ולכן לדעתם.

הבסיס הראשוני . כפי ששם מעיד שהוא , הבסיס הראשוני משמש כבסיסלבסיסים אחרים של אוריגמי. הוא משלב שני הרי קפלים שבוצעו לאורך האלכסונים שלהריבועלעמק שני קפלים שבוצעו לאורך החציונים של הכיכר.

בסיס ראשוני

בסיסהמים הפצצה . זה הוא ההופכי שלהבסיס הראשוני :
בסיס של הפצצהלמים

הבסיס שלהעפיפון :
בסיס שלהעפיפון

הבסיס של דגים :
בסיס של דגים ב-3D דגי בסיס ב-3D

הבסיס שלציפור :
בסיס שלציפור

הבסיס של הצפרדע מתחילמהבסיס הראשוני :
בסיס של הצפרדע

בסיסו של המקרה :
בסיסו של המקרה

הבסיס של היהלום :
בסיס של היהלום

הבסיס של טחנת הרוח :
בסיס של טחנת הרוח