אוריגמי של אפרוח שיוצאמהביצה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של גאוט מגיע האפרוח של הביצה :

אוריגמי של אפרוח שיוצאמהביצה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu