אוריגמי של דיונון

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של דיונון :

אוריגמי של דיונון

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu