אוריגמי של דרור

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של דרור :

אוריגמי של דרור

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu