אוריגמי של האריה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של אריה :

אוריגמי של האריה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu