אוריגמי של היפופוטם

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של היפופוטם :

אוריגמי של היפופוטם

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu