אוריגמי של חתול

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של חתול :

אוריגמי של חתול

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu