אוריגמי של כלב

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של כלב :

אוריגמי של כלב

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu