אוריגמי של לטאה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של לטאה :

אוריגמי של לטאה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu