אוריגמי של נחש

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של נחש :

אוריגמי של נחש

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu