אוריגמי של סוס

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של סוס :

אוריגמי של סוס

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu