אוריגמי של עוף

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של עוף :

אוריגמי של עוף

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu