אוריגמי של פרה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של פרה :

אוריגמי של פרה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu