אוריגמי של צב ים

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של צב ים :

אוריגמי של צב ים

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu