אוריגמי של קוף

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של קוף :

אוריגמי של קוף

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu