אוריגמי של שועל

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של שועל :

אוריגמי של שועל

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu