אוריגמי של תחש

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תחש :

אוריגמי של תחש

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu