אוריגמי של תנין

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תנין :

אוריגמי של תנין

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu