אוריגמי של חגב

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של חגב :

אוריגמי של חגב

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu