אוריגמי של אננס

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של אננס :

אוריגמי של אננס

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu