אוריגמי של אפרסק

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של אפרסק :

אוריגמי של אפרסק

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu