הבננה אוריגמי

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של בננה :

אוריגמי של בננה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu