אוריגמי של ממתק

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של ממתק :

אוריגמי של ממתק

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu