אוריגמי של ענבים

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של ענבים :

אוריגמי של ענבים

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu