אוריגמי של פטריות

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של פטריות :

אוריגמי של פטריות

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu